คาลพิส แลคโตะ® สูตรน้ำตาลน้อยกว่า

คาลพิส แลคโตะ สูตรน้ำตาลน้อยกว่า โดยปริมาณน้ำตาลน้อยลงถึง 60 % ให้พลังงานเพียง 80 แคลอรี
และยังได้ผ่านการรับรองให้เป็นผลิตภัณฑ์ “ทางเลือกสุขภาพ” ซึ่งการันตีได้ว่า “คาลพิส แลคโตะ”
เป็นเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลน้อยตามเกณฑ์ ไม่ทำร้ายสุขภาพอย่างแน่นอน

คาลพิส แลคโตะ® มินิ สูตรน้ำตาลน้อยกว่า

คาลพิส แลคโตะ® แบบขวดเล็ก ในสูตรน้ำตาลน้อยกว่า โดยปริมาณน้ำตาลน้อยลงถึง 60 %
ให้พลังงานเพียง 35 แคลอรี และยังได้ผ่านการรับรองให้เป็นผลิตภัณฑ์ “ทางเลือกสุขภาพ” อีกด้วย

คาลพิส แลคโตะ โซดา สูตรน้ำตาลน้อยกว่า

คาลพิส แลคโตะ แบบอัดลม ในสูตรน้ำตาลน้อยกว่า โดยปริมาณน้ำตาลน้อยลงกว่า 60 %
ให้พลังงานเพียง 60 แคลอรี และยังได้ผ่านการรับรองให้เป็นผลิตภัณฑ์ “ทางเลือกสุขภาพ” อีกด้วย

ภาพยนต์โฆษณา คาลพิส แลคโตะ®